10020727
WunSACmtkdJtKQFNIvQuKsqutsJHTODEAhsjSmw|hQmY4nJMHMYOZAFSDO/PQ4Yh0Yx9v6t2KsrBymNgAyu0AA==
Đảng bộ Tổng công ty ra chỉ thị thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
http://lifestyle.vnptmedia.vn//tin-tuc/su-kien/dang-bo-tong-cong-ty-ra-chi-thi-thuc-hien-phong-chong
Sự kiện
0

Đảng bộ Tổng công ty ra chỉ thị thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

 

Ngày 3/2/2020, Đảng bộ Tổng công ty Truyền Thông ra chỉ thị về việc thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Viruts Corona gây ra.

Để thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên đạt hiệu quả cao nhất, Đảng bộ Tổng công ty Truyền Thông yêu cầu các cấp ủy, chi bộ trực thuộc khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện theo các nội dung sau:

 

- Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của viruts Corona gây ra là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng và chống dịch.

- Cần tập trung, chỉ đạo, đảm bảo mạng lưới, hệ thống thông tin, các điều kiện của Tổng công ty để phục vụ kịp thời sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn và các cơ quan có thẩm quyền với quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống của CBNV trong các đơn vị trực thuộc và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đại hội các cấp trong Đảng bộ của Tổng công ty thành công.

- Văn phòng Khối Đảng-Đoàn thể phối hợp với Văn phòng Tổng Công ty và các Ban chức năng tăng cường thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ tình hình dịch bệnh và có các biện pháp phòng, chống cho CBNV trong đơn vị mình nói riêng và Tổng công ty nói chung.

- Các cấp ủy, chi bộ trực thuộc khẩn trương triển khai kiên quyết, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Quyết tâm không để lây lan dịch bệnh, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và của từng đơn vị. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty và các đồng chí bí thư cấp ủy, chi bộ chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Tổng công ty nếu để xảy ra tình hình lây lan dịch bệnh phức tạp tại đơn vị.

- Kịp thời thông tin, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về mọi diễn biến tình hình nhất là các vấn đề phức tạp phát sinh về dịch bệnh tại đơn vị.

VP