10020727
WunSACmtkdJtKQFNIvQuKsqutsJHTODEAhsjSmw|hQkRxUsdSPTWUulif/IxYlMw2MnJ2Evo667brOX8PYJ6xA==
Hội nghị BCH Đảng bộ Tổng công ty tháng 11 năm 2019
http://lifestyle.vnptmedia.vn//tin-tuc/su-kien/hoi-nghi-bch-dang-bo-tong-cong-ty-thang-11-nam-2019
Sự kiện
0

Hội nghị BCH Đảng bộ Tổng công ty tháng 11 năm 2019

 

Ngày 07/11/2019 Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 11 để thông qua một số nội dung quan trọng trong công tác lãnh chỉ đạo của Đảng nhằm chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng các cấp của Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Quang Liêm – Bí thư đảng ủy Tổng công ty đã nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm mà đảng ủy cần chú trọng, nhất là công tác rà soát nguồn quy hoạch cán bộ cho cấp ủy các cấp để giới thiệu ứng cử tại đại hội đảng nhiệm kỳ mới.

Tại Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả bỏ phiếu giới thiệu cán bộ bổ sung nguồn quy hoạch của Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 do Cán bộ chủ chốt của Tổng công ty bỏ phiếu giới thiệu tại Hội nghị ngày 07/11/2019. Sau khi tham khảo kết quả, Đảng ủy thảo luận, thông qua và bỏ phiếu giới thiệu cán bộ bổ sung nguồn quy hoạch cho các chức danh của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy cũng thống nhất thông qua danh sách chỉ định bổ sung 02 đồng chí tham gia vào cấp ủy Công ty Phát triển dịch vụ Giá trị gia tăng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Huỳnh Quang Liêm và đồng chí Nguyễn Văn Nhân đã thay mặt Đảng ủy Tổng công ty tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Thành Long

Tại Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả bỏ phiếu giới thiệu cán bộ bổ sung nguồn quy hoạch của Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 do Cán bộ chủ chốt của Tổng công ty bỏ phiếu giới thiệu tại Hội nghị ngày 07/11/2019. Sau khi tham khảo kết quả, Đảng ủy thảo luận, thông qua và bỏ phiếu giới thiệu cán bộ bổ sung nguồn quy hoạch cho các chức danh của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy cũng thống nhất thông qua danh sách chỉ định bổ sung 02 đồng chí tham gia vào cấp ủy Công ty Phát triển dịch vụ Giá trị gia tăng nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng tại hội nghị, Đồng chí Huỳnh Quang Liêm - Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn đã thừa ủy quyền của Đảng ủy Tập đoàn công bố Quyết định số 2037-QĐ/ĐUK ngày 24/10/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc chỉ định bổ sung đồng chí Dương Thành Long – UV BTV Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Huỳnh Quang Liêm và đồng chí Nguyễn Văn Nhân đã thay mặt Đảng ủy Tổng công ty tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Thành Long.

Hội nghị kết thúc lúc 14g30 cùng ngày./.


Nguyễn Xuân Hảo
Văn phòng Khối Đảng – Đoàn thể